Цените за реклама в сайтовете на MG24.bg скачат със средно 25%
Цените за реклама в сайтове от най-голямата група за регионални медии - MG24.bg се увеличават със средно 25%.

Новите цени можете да видите, кликайки ТУК!

Причината е, освен увеличения трафик, но и факта, че повече от 5 години цените не бяха променяни и не отговаряха на пазарните.

Скоро за своите клиенти и рекламодатели MG24.bg ще добави и набор от още рекламни формати.

Изключително силно се представят Video Preroll кампаниите, които нашите клиенти реализират, в сайтовете ни и най-вече във флагмана Plovdiv24.bg, като постигнатите резултати, спрямо цената, са наистина впечатляващи. MG24.bg е един от малкото пъблишъри, които разчитат на Video Preroll реклама в свои авторски новинарски видео материали.