Най-старият от сайтовете на Медия груп 24 е Plovdiv24.bg. Това е портален сайт за Пловдив, който акцентира върху сериозните обществени, политически, институционални и спортни новини от града и региона. Сайтът е най-четената медия в Пловдив и безспорен лидер сред регионалните интернет сайтове в България. Всекидневно сайта се отваря около 300 000 пъти от около 33 000 различни компютъра, като в дадени моменти е достигал над 75 000 уникални за един ден. Plovdiv24.bg е медиен партньор на всички по-значими, институционални, обществени, културни и спортни събития в Пловдив.
©2004 - 2022 Медия груп 24 ЕООД. Всички права запазени.